Obrim de dilluns a divendres de 9h a 15h
ca

Informació bàsica sobre protecció de dades

Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

Titular: ADMIN, TAX & COMPLIANCE (ATC ASSESSORS)

Domicili: Av. Verge de Canòlich, 124 Edifici La Freixera, 1-4

AD600 Sant Julià de Lòria – Principat d'Andorra

NRT: C-802753-N

Telèfon: +376 834 034

E-mail: info@atcassessors.com 

Quines dades personals tractem i d'on procedeixen?

Amb la relació que establim amb vostè podem tractar les següents categories de dades personals:

  • Dades identificatives, de contacte (nom, cognoms, número de telèfon, email, adreça postal)

  • Dades transaccionals i financeres (pagaments)

Les dades poden provenir del propi interessat (client) i/o del seu representant legal.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

  • Gestionar les seves sol·licituds d'informació, consulta o reclamacions, incloent-hi tots els tràmits i/o procediments necessaris per tramitar aquesta sol·licitud.

  • Gestió de les dades dels clients amb fins de prestació de serveis; de facturació; gestió de cobraments i pagaments. 

  • Tramitació i execució dels contractes 

  • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció del frau.

Les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

No es prendran decisions automatitzades ni s'elaboraran perfils dels interessats.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Les dades proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d'informació, queixa, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, entre altres, es conservaran durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud i, en tot cas, durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per al compliment d'obligacions legals es conservaran durant el temps establert a la legislació vigent.

Les dades recavades per a la formalització i execució del servei i/o contracte seran conservades durant el temps que duri la relació contractual, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades és:

  • per a l'execució del contracte.

  • pel compliment per part d'ATC ASSESSORS de les seves obligacions legals

  • basat en el consentiment de l'interessat, que pot ser retirat en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment per a aquesta finalitat condicioni l'execució del contracte.

Categoria de destinataris?

No se cediran dades a tercers, tret d'obligació legal, interès vital o previ consentiment de l'interessat, únicament en els supòsits i als destinataris que a continuació es detallen:

- Bancs o entitats financeres, amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis prestats

- Autoritats, administracions públiques, seguretat social i, en el seu cas, jutjats o tribunals, amb la finalitat de complir les obligacions legals aplicables

Per garantir una adequada prestació del servei, resulta necessari que determinats proveïdors de serveis tractin dades per compte del responsable i com Encarregats de tractament de les seves dades personals. Les dades que puguin ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, tindran formalitzades les obligacions i responsabilitats exigides per la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades i oferiran les garanties suficients.

No es realitzen transferències internacionals d'aquestes dades.

Tota informació que ens faciliten serà tractada de forma confidencial i donant estricte compliment a les obligacions de seguretat necessàries per impedir l'accés de tercers no autoritzats.

Quins són els vostres drets?

Pot exercir els drets d'accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, formalitzant una sol·licitud escrita.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ATC ASSESSORS estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 22 de la LQPD, els interessats poden sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. ATC ASSESSORS deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable. 

Com podeu exercir els vostres drets? 

Mitjançant un escrit adreçat a:

ADMIN, TAX & COMPLIANCE (ATC ASSESSORS)

Av. Verge de Canòlich, 124 Edifici La Freixera, 1-4

AD600 Sant Julià de Lòria – Principat d'Andorra

Mitjançant un correu electrònic a:

dpd@atcassessors.com  

Com puc retirar el meu consentiment?

Si heu atorgat el vostre consentiment per alguna finalitat específica, teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment mitjançant un escrit adreçat a:

Mitjançant un escrit adreçat a:

ADMIN, TAX & COMPLIANCE (ATC ASSESSORS)

Av. Verge de Canòlich, 124 Edifici La Freixera, 1-4

AD600 Sant Julià de Lòria – Principat d'Andorra

Mitjançant un correu electrònic a:

dpd@atcassessors.com  

Quines vies de reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Andorrana de Protecció de dades (www.apda.ad